Cyklus okrúhlych stolov „Človek a Slovensko 2030+“

od | apr 26, 2023 | Čo robíme

Zo spoločnosti sa vytráca akákoľvek odbornosť a slušnosť a vedú sa tu častokrát zbytočné spory. Vytráca sa to, o čom by asi diskusia nás všetkých mala byť a tou je človek. Najlepším reprezentantom človeka v politickom priestore by mala byť práve sociálna demokracia. Preto sme pripravili sériu odborných diskusií, ktorých témou je človek a jeho postavenie v spoločnosti do, ale najmä po roku 2030. V diskusiách sa budeme venovať dôležitým témam, najmä budúcnosti – ako má vyzerať moderný trh práce, či a akým spôsobom nastaviť nový rastový model pre krajinu, ako má vyzerať moderná hospodárska regionálna politika, úloha sociálnej ekonomiky a sociálne spravodlivého štátu, či problematika zdravého životného štýlu. Na každú tému sa budeme pozerať v širšom kontexte, pretože v súčasnom prepojenom svete je veľký dopyt v našej spoločnosti po pochopení a poznaní mimoriadne dôležitej úlohy sociálnej demokracie.

1.      Akú sociálnu demokraciu potrebuje Slovensko?

 • Dátum: 26. apríl 2023
 • Aktívna moderácia: Peter Weiss (predseda Inštitútu sociálnej demokracie)
 • Hostia:
  • Robert Žanony (vedecký spolupracovník Friedrich Ebert Stiftung)
  • Brigita Schmögnerová (prezidentka ProForum)
  • Peter Takáč (filozof, publicista)

2.      Trh práce 2030+ (Výzvy a príležitosti)

 • Dátum: 3. máj 2023
 • Aktívna moderácia: Alena Sabelová (analytička, odborníčka na verejné politiky)
 • Hostia:
  • Monika Uhlerová (prezidentka, Konfederácia odborových zväzov)
  • Mário Lelovský (1. viceprezident, Republiková únia zamestnávateľov)
  • Ján Košč (socio-ekonomický analytik, Pracujúca chudoba)
  • Andrej Hutta (predseda Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, člen prezídia AZZZ)

3.      Moderná regionálna hospodárska politika

 • Dátum: 10. máj 2023
 • Aktívna moderácia: Božena Kováčová (komunálna politička, špecialistka na sociálne služby v samospráve)
 • Hostia:
  • Michal Kaliňák (expert na samosprávu)
  • Anton Marcinčin (ekonóm)
  • Ingrid Ujváriová (odborníčka na sociálnu ekonomiku)

4.      Nový rastový model – Slovensko 2030+ bude krajina s vyššou pridanou hodnotou

 • Dátum: 17. máj 2023
 • Aktívna moderácia: Kamil Šaško (programový riaditeľ Inštitútu sociálnej demokracie)
 • Hostia:
  • Ernst Hillebrand (European Economies of the East, Friedrich-Ebert-Stiftung)
  • Andrej Lasz (generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy)
  • Brigita Schmögnerová (prezidentka ProForum)

 

5.      Zdravý človek na prvom mieste

 • Dátum: 31. máj 2023
 • Aktívna moderácia: Kamil Šaško (programový riaditeľ Inštitútu sociálnej demokracie)
 • Hostia:
  • Patrik Palacka (primár, Národný onkologický ústav, predseda OZ OncoReSearch)
  • Rastislav Železník (odborník na športové právo, advokát LEGAL & CORP),
  • Anna Michalková (odborníčka na prevenciu, Head of Public Affairs & Partner SeeSame)

 

6.      Sociálny štát, ktorý pomáha: Spoločensky prínosná ekonomika

 • Dátum: 7. jún 2023
 • Aktívna moderácia: B. Ondruš
 • Hostia:
  • Daniel Gerbery (sociológ a výskumník, Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK, Inštitút pre výskum práce a rodiny)
  • Silvia Porubänová (výkonná riaditeľka Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
  • Martin Halás (riaditeľ Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív)