Človek a Slovensko 2030+

od | jún 7, 2023 | Aktuality

Zo spoločnosti sa vytráca akákoľvek odbornosť a slušnosť a vedú sa tu častokrát zbytočné spory. Vytráca sa to, o čom by asi diskusia nás všetkých mala byť a tou je človek. Najlepším reprezentantom človeka v politickom priestore by mala byť práve sociálna demokracia. Preto sme pripravili sériu odborných diskusií, ktorých témou je človek a jeho postavenie v spoločnosti do, ale najmä po roku 2030.

Stiahnite si informačné letáky o témach, ktoré boli diskutované na jednotlivých odborných diskusiách: