AKTUALITY

ČO ROBÍME

KTO SME

Krátko o nás:

Občianske združenie Inštitút sociálnej demokracie je nezávislou mimovládnou organizáciou fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je zasadzovať sa o vytváranie optimálnych podmienok v procese kultivovania politickej kultúry a tvorenia demokratických tradícií na území Slovenskej republiky. Cieľom inštitútu je tiež šíriť a rozvíjať princípy sociálnej demokracie, solidarity a občianskej spoločnosti, s dôrazom na spravodlivosť, právny štát a etické hodnoty v spoločnosti a združovať osoby, ktoré vyznávajú tieto hodnoty a majú záujem na ich rozvíjaní v podmienkach občianskej spoločnosti Slovenskej republiky.

SPRÁVNA RADA

Kamil Šaško

Kamil Šaško

programový riaditeľ

Martin Halás

Martin Halás

predseda

Patrik Krauspe

Patrik Krauspe

prevádzkový riaditeľ

Kamil Šaško

Kamil Šaško

člen

Martin Halás

Martin Halás

predseda

Patrik Krauspe

Patrik Krauspe

člen

DOZORNÁ RADA

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok

Pavol Gregorčok

Pavol Gregorčok

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok

Pavol Gregorčok

Pavol Gregorčok